Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken.


Sinds december 1976 houdt de Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken zich bezig met het belang van het dorp Farmsum en organiseert zij tevens diverse evenementen voor het dorp. Om het belang van het dorp te vertegenwoordigen onderhoudt het bestuur nauwe contacten met de Gemeente Delfzijl, de buurtagent, de SW en D

Verder is ook de Bewonerscommissie Farmsum een onderdeel van de Vereniging. 
Zoals u wel weet organiseert de Vereniging jaarlijks een aantal evenementen, te weten:

Wij verhuren:

  • 20 marktkramen ‘a 3 mtr
  • Oud Hollandse 8 kantige podium
  • Evenement verkeersregelaars (we hebben  50 verkeersregelaars)

Voor verhuur  M.v.d.Laan 0652383728  E-mail  m.v.d.laan@home.nl
We zijn op facebook te vinden https://www.facebook.com/verkeersregelaarsFarmsum

https://www.facebook.com/Verhuur-kraampodium-en-tent-804757536240006/timeline/?ref=bookmarks

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, het bestuur is altijd bereid u te woord te staan.

Bestuur: Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum

 

Voorzitter

E. v.d. Laan

tel 06 55970260

 

Secretaris:

C. Meintsma

tel 06 19780007

 

Penningmeester:

.........

.........

 

  

 

Bestuurslid:

vacant

Bestuurslid:

vacant

Bestuurslid:

vacant

Bestuurslid:

Dhr. M. v. d. Laan

 

 

 

 


 

 

Contributie. http://www.stichtingaeolus.nl/images/contributie.jpg

De contributie voor 2012 is tijdens de ledenvergadering vastgesteld op:
Per automatische incasso of overboeking: € 7,00 per jaar
Contante betaling aan de deur: € 8,00 per jaar
Het bankrekeningnummer van de Vereniging is: 2706303
Groentje-lezers , die onze vereniging willen steunen ,worden verzocht € 7.00 over te maken op 2706303 met vermelding van naam en adres. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw medewerking.

Van de leden , die ons een incassomachtiging hebben gegeven, wordt de contributie in februari van hun bank- of girorekening afgeschreven.

De penningmeester.


Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, het bestuur is altijd bereid u te woord te staan.

 

 


Webdesign -U Zeeman Grafisch Design