Bewonerscommissie Farmsum


http://www.stichtingaeolus.nl/images/huurders.jpgBewonerscommissie Farmsum behartigt de belangen van de huurders van Acantus Groep in Farmsum. Als huurders klachten hebben of een verschil van mening met de woningcorporatie en men komt er niet uit dan probeert BCF te bemiddelen of de huurder te verwijzen naar de betreffende instantie die hulp kan bieden zo als bv. de geschillencommissie van de corporatie of de huurcommissie. BCF is lid van Bewonersplatform Delfzijl.

BCF zet zich ook in voor een goed woon-en leefklimaat in Farmsum.

Bestuursleden zijn:

voorzitter

Mevr. W.L. Ketting-Jager,

0596-612819

kettingjager@home.nl

secretaris

Mevr. E. van Hooren-Pastoor

0596-617682

bewonersplatformdelfzijl@home.nl

Lid

Dhr. Vacant

 

Lid

Dhr. M.van der Laan

06-52383728

m.v.d.laan@home.nl


Bezoek ook de website van Bewonersplatform Delfzijl 


Webdesign -U Zeeman Grafisch Design