Klaverjassen en Sjoelen

Terug naar Activiteiten overzicht

Zowel op de dinsdagmiddag als op de vrijdagavond is er in ons dorpshuis de mogelijkheid om te sjoelen of klaverjassen.
Tijdens beide activiteiten wordt er een onderlinge competitie gespeeld maar, zoals voor alle activiteiten van het dorpshuis, staat ook hier gezelligheid voorop.
Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.


De groep van de dinsdagmiddag betaald per keer de gebruikelijke € 0,75 per bezoek aan het dorpshuis en de gebruikte consumpties. Verder hebben zij een pot waar elke dinsdag een klein bedrag word ingelegd voor  een Kerstmiddag en een gezellige middag aan het eind van het seizoen. U bent niet verplicht hieraan deel te nemen.

Er wordt tijdens deze middagen niet om prijzen gespeeld.
Vrijdagavond van 20.00 tot 23.00 uur.

Op de vrijdagavond is de inleg € 2,75. Dit is inclusief de € 0,75 voor het bezoek aan het dorpshuis. Buiten de onderlinge competitie wordt er elke vrijdag om vleesprijzen gespeeld.

De vrijwilligers van de vrijdagavond organiseren jaarlijks een Kerst klaverjasmiddag en een Klaverjas marathon.


Webdesign -U Zeeman Grafisch Design